DANIŞMANLIK

Kurumsal danışmanlık, organizasyonun hedeflerine yönelik koçluk ve danışmanlık hizmetlerinin harmanlanmasıyla şirketlerin gelişimlerini sürdürebilmeleri için değişime ve yeni stratejilere adapte olarak hedeflerine ulaşmalarına olanak tanır. Öncelikle kurumun gereksinimlerine yönelik değerlendirme araçlarının kullanımı ile var olan durum ve ihtiyaçlar belirlenir.Böylece sistemin içinde var olan kaynaklar saptanarak, yöneticilerin şirkete hizmet eden vizyon ve çözümlere ulaşmaları sağlanır. Bu uygulama, yaratıcı teknik ve araçların kullanımı sayesinde bir keşif ve farkındalık sürecine dönüşür. Bütünün içindeki bireysel parçaların ve birimlerin, birbiri ile ‘yaratıcı’ uyumu ve sağlıklı iletişimine destek verilerek, kurumun arzuladığı performansa ulaşmasına doğrudan etki sağlanır.

Kurumsal danışmanlık hizmeti ile şirketlerin yeni metodolojiler eşliğinde daha verimli stratejiler oluşturmaları desteklenerek, dayanıklı, üretken, şirket değerlerini geliştiren ve içselleştiren uzun ömürlü sonuçlar yaratmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

  • Şirket kültürü,

  • Şirket değerleri ve vizyonu,

  • Yeni stratejiler ve inovasyon,

  • Kişiler ve birimler arası iletişim,

  • Bireysel ve takım performansının arttırılması,

  • Bir takımın parçası olabilmek,

  • Kurum içi blokajların saptanması ve çözüme yönelik uygulamalar,

  • Kurum içinde bir iç koçluk desteği mekanizmasının oluşturulmasına yönelik uygulamalar,

  • Etkin potansiyel kullanımı ve verimlilik,

  • Liderlik becerileri,


çalışılan ve destek verilen alanların bazılarıdır.