Koçluk

Koçluk, alanında yetkin ve akredite bir koç ile bir birey ya da bir ekip arasında, kendilerinin belirlediği hedefler temel alınarak yaratıcı bir yaklaşımla, birey ve ekibe sürecinde hizmet edecek sonuçların elde edilmesini sağlayan profesyonel bir ortaklıktır.

Bireyler ve ekipler, zorlandıkları süreçleri, yaşadıkları dönüm noktalarını, deneyimledikleri değişimleri, koçları eşliğinde yaratıcı bir bakış açısıyla araştırarak mutlu, tatminkar bir yaşamın haritasını oluştururlar.

Bu süreç birey ve takımların şimdi nerede oldukları ve gelecekte olmak istedikleri yere ulaşmak için neler yapmak istedikleri üzerine yoğunlaşır

TAKIM KOÇLUĞU
 • 10 – 12 Kişilik küçük ekiplerle uygulanan takım koçluğu; takımları arzuladıkları hedeflere, içinde bulundukları tüm dinamikleri göz önüne alarak yeni çözümler, stratejik bakış açıları geliştirmek, ve etkili sonuçlar yaratabilmek amacıyla uygulanır. Ekip olarak yapılan toplu çalışmalar, bireylerin birbirleriyle daha sağlam ve kuvvetli ilişkiler kurmalarına aracı olarak, ekibin motivasyonunu harekete geçirerek takım olarak fark yaratmalarına, verimli sonuçlar elde etmelerine ve böylece kurumlarının hedefleri doğrultusunda daha güvenle yol almalarına imkan tanır. Takım üyeleri, gruptaki farklı yaklaşımlar ve kaynaklarla temas ederek, liderlik becerilerini geliştirirler ve ekip içinde paylaşımcı ilişkiler kurarak güven odaklı güçlü bağlar oluştururlar.
  Bu süreçte aşağıdaki becerilere yönelik  çalışmalar yürütülür:
  • Takım ruhu ve güven oluşturma,
  • Ekip iletişimi ve ileri bildirim,
  • Bireylerin ortak hedeflere yönelik buluşması,
  • Bireylerin kendi sınırları ve kaynaklarıyla tanışması ve bunları açığa çıkarması,
  • Çatışma çözümleme yöntemleri,
  • Sistemde olup bitene karşı farkındalık geliştirme, yanıt verme becerileri  kazandırma,
  • Varolan dinamiklerin açığa çıkartılarak bireylerin farkındalık kazanması,
  • Stratejik bakış açısı geliştirme,
  • Takım motivasyonunu arttırma ve çalışma ortamında kalıcı üretkenliği destekleyen olumlu bakış açılarını yaratma,
  • Ekiplerin bireysel ve sistem olarak kaynaklarının ve ihtiyaçlarının saptanması,
  • Takım içindeki güç dengelerinin ekibin verimliliği ve yaratıcılığına katkı yapacak şekilde ele alınması,
  • Yaratıcı ve yenilikçi yeni bakış açıları ve perspektifler oluşturmak,
  • Sürecin sonunda, takımların kendi kontrollerini ele almaları ve uzman girdisine ihtiyaç duyulmamasını sağlayabilmek.
Yönetici koçluğu
  • Yönetici koçluğunu “The Executive Coaching Forum” şu şekilde tanımlamaktadır:“Yönetici koçluğu, bir liderin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflere ulaşma kapasitesini inşa eden deneyimsel ve bireysel bir liderlik gelişim sürecidir. Bu süreçte birden çok bakış açısından gelen veriler tarafından yönlendirilen, ve karşılıklı güven ve saygıya dayanan birebir görüşmeler ile yürütülür. Kurum, yönetici ve yönetici koçu bir ortaklık içinde en yüksek etkiyi yaratmak için çalışırlar.”

   Kurumların içinde ve dışında pek çok karmaşık sistemle baş etmek durumunda kalan üst düzey yöneticiler, koçluk hizmetinin sağladığı bütüncül perspektif ve profesyonel yaklaşım sayesinde yeni bakış açıları kazanırlar. Yöneticilerin değişime ihtiyaç duydukları alanlarda onları desteklemek, farkındalık kazandırmak ve uyuyan potansiyellerini harekete geçirmelerine eşlik etmek ve katkıda bulunmak sürecin bir parçasıdır. Bu süreçte yöneticiler,

   • Liderlik becerileri
   • Daha yüksek performans sağlama yöntemleri
   • Motivasyonu kurma ve oluşturma
   • Zaman yönetimi
   • İletişim becerileri
   • İç ve dış kaynakların etkin kullanımı
   • İş ve yaşam dengesini kurma
   • Değişim ve zorluklarla baş etme yöntemleri
   • Kalıcı etki bırakabilme yöntemlerini
   • Ekiplerini etkin bir biçimde harekete geçirmeyi birlikte çıkılan bir kendini keşfetme ve dönüştürme yolculuğunda deneyimlerler.
GRUP KOÇLUĞU
 • Birbirleri ile direkt iletişimde olmayan ve/veya tanımayan kişileri bir araya getiren grup koçluğu, kendi çözümlerimizi ararken ve hedeflerimize doğru yol alırken, bize grubun diğer üyelerinden destek alma, farklı bakış açıları kazanma ve aynı zamanda onlara destek verme şansını tanır.
  Grupla beraber koçluk almanın avantajları; çoğulcu destek, aidiyet, farkındalık, farklı fikirler, zengin öğrenme süreci ve geri bildirim alma fırsatıdır.

  • Bireyler, kendi tecrübelerini paylaşarak birbirlerinin öğrenme sürecine katkıda bulunurlar.
  • Grup içindeki iletişim kalitesi arttırılarak, çatışmalar değerlendirilir ve kurulan güven ile yeni farkındalıklar hayata geçirilir.
  • Grup motivasyonu güçlendirilerek, dış dünyaya yönelik sağlıklı baş etme yöntemleri geliştirilir.
  • Yeni fikirler ortaya çıkar, desteklenir ve hayata geçirilmesine olanak tanınır.
  • Hedeflere daha hızlı ulaşılır, verimlilik artar.
BİREYSEL KOÇLUK
 • Bu süreç, günümüzün yoğun koşuşturmalı temposunda bireylerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve ulaşmak istedikleri hedeflerine doğru yol almalarına yönelik bir çalışmadır. Koçluk sürecinde bireyler, yaşamlarında yeni olasılıkları değerlendirerek, hedeflerine ulaşmak için gerekli farkındalığa, becerilere ve aksiyonlara  odaklanırlar. 

  Koçluk, bireylerin içinde bulundukları durumun farkına varmalarını ve karşılarına çıkan fırsatlarda daha etkin seçimler yapmalarını sağlayarak, gelişimlerindeki ivmeyi arttırır.

  Koç, bireylerle potansiyellerini keşfederek hedeflerini ve kendilerini gerçekleştirmelerine, büyüme ve içsel bütünleşme sağlamalarına, kısacası yaşam kalitelerini yükseltmelerine destek verir.

İLİŞKİ KOÇLUĞU
 • Bu süreç, günümüzün yoğun koşuşturmalı temposunda bireylerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve ulaşmak istedikleri hedeflerine doğru yol almalarına yönelik bir çalışmadır. Koçluk sürecinde bireyler, yaşamlarında yeni olasılıkları değerlendirerek, hedeflerine ulaşmak için gerekli farkındalığa, becerilere ve aksiyonlara  odaklanırlar. 

  Koçluk, bireylerin içinde bulundukları durumun farkına varmalarını ve karşılarına çıkan fırsatlarda daha etkin seçimler yapmalarını sağlayarak, gelişimlerindeki ivmeyi arttırır.

  Koç, bireylerle potansiyellerini keşfederek hedeflerini ve kendilerini gerçekleştirmelerine, büyüme ve içsel bütünleşme sağlamalarına, kısacası yaşam kalitelerini yükseltmelerine destek verir.