Atölye / Eğitim

Kurumların ve bireylerin özel ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan workshop ve eğitimlerimiz, bireylerin pasif dinleyici olarak değil aktif katılımcı olarak deneyimlediği bir etkin öğrenme ve yaşantısal süreçtir. Yaratıcı teknik ve malzemeleri eğitsel materyaller eşliğinde kullanarak ihtiyaca özel yapılandırılmış workshop ve eğitimlerimiz bireylerin var olan potansiyelleriyle buluşmalarını ve yeni keşifler yaparak kendilerini aşmalarını amaçlar.

Çalışmalarımız kişisel, ekip ve kurumun gelişimine destek verecek şekilde, ihtiyaca göre tasarlanır ve yüksek etki yaratmayı hedefler. Farkındalığa yönelik süreçler barındıran bu çalışmalarda şirketlerin ve ekiplerin hedeflerine hizmet edilirken, aynı zamanda eğlenceli bir bakış açısı ile hem bireylere hem de ekip süreçlerine destek olunur. Bu çalışmalar ihtiyaca göre İngilizce ve Türkçe uygulanmaktadır

İletişim, Grup Dinamikleri Ve Etkin Takım Olma Atölyeleri
 • Takım Ruhu Oluşturarak, Strateji, Güven ve Yakınlık Sağlamaya Doğru
 • İletişim Üstadlığı: İleri bildirim Modeli ile ilişkide fark ve etki yaratmak
 • Zor Dialogları Yönetmek
 • Karmaşadan Açıklığa: İş Ortamında Etkili Çatışma Yönetimi
 • Ekibimin Etkin Renkleri Aracılığıyla Etkili Strateji ve İletişime Doğru
 • Sanal Ekipler arası bağları geliştirme ve ortak  Vizyon Oluştuma
 • Risk alma ve güvenli alan oluşturma
Liderlik, Strateji Ve Vizyon Oluşturma Atölyeleri
 • Etkin Lider ve Etkili Prezans Oluşturmak / Effective Leadership  &  Presencing İnside –out
 • Otantik Liderlik: Etkili bir Lider Olarak İçimizdeki Otantik Güç ile Buluşma/ Authentic Leadership
 • Bütüncül bir Yaklaşım, Atılım ve İnsan Odaklılıkla Değişim & Fark Yaratmaya Doğru
 • Etkin Liderlik için Koçluk Akademisi: Yapıcı ve değişime açık bir kurum kültürü için etkili liderlik becerileri
 • Güçlü bir Vizyon ile Geleceği Şekillendirmek
   
Yaratıcılık Ve Kişisel Gelişim Atölyeleri
 • İş Ortamından Yaratıcı Dünyaya Keşif  ve Eğlenceye Doğru: Yaratıcılık Çalışma Atölyesi
 • Hayatın İnce Çizgisi Üzerinde Ustalıkla Durabilme: İş ve Özel Hayat Dengesi
 • Etkin Liderlik için Koçluk Akademisi: Yapıcı ve değişime açık bir kurum kültürü için etkili liderlik becerileri
Koçluk Atölyeleri
 • Etkin Liderlik için Koçluk Akademisi: Yapıcı ve değişime açık bir kurum kültürü için etkili liderlik becerileri
 • Koçlukta yaratıcılık: Dışavurumcu Sanat Yöntemlerinin Koçlukta Kullanımı
Atlarla Yetkinlik Geliştirme Atölyeleri
 • Liderlik beceriler
 • Takım ruhu oluşturma
 • İletişim becerileri
 • Strateji ve vizyon
 • Sınırları belirleme