Atölye / Eğitim

Kurumların ve bireylerin özel ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan workshop ve eğitimlerimiz, bireylerin pasif dinleyici olarak değil aktif katılımcı olarak deneyimlediği bir etkin öğrenme ve yaşantısal süreçtir. Yaratıcı teknik ve malzemeleri eğitsel materyaller eşliğinde kullanarak ihtiyaca özel yapılandırılmış workshop ve eğitimlerimiz bireylerin var olan potansiyelleriyle buluşmalarını ve yeni keşifler yaparak kendilerini aşmalarını amaçlar.

Çalışmalarımız kişisel, ekip ve kurumun gelişimine destek verecek şekilde, ihtiyaca göre tasarlanır ve yüksek etki yaratmayı hedefler. Farkındalığa yönelik süreçler barındıran bu çalışmalarda şirketlerin ve ekiplerin hedeflerine hizmet edilirken, aynı zamanda eğlenceli bir bakış açısı ile hem bireylere hem de ekip süreçlerine destek olunur. Bu çalışmalar ihtiyaca göre İngilizce ve Türkçe uygulanmaktadır