TAKIM KOCLUĞU

  • 10 – 12 Kişilik küçük ekiplerle uygulanan takım koçluğu; takımları arzuladıkları hedeflere, içinde bulundukları tüm dinamikleri göz önüne alarak yeni çözümler, stratejik bakış açıları geliştirmek, ve etkili sonuçlar yaratabilmek amacıyla uygulanır. Ekip olarak yapılan toplu çalışmalar, bireylerin birbirleriyle daha sağlam ve kuvvetli ilişkiler kurmalarına aracı olarak, ekibin motivasyonunu harekete geçirerek takım olarak fark yaratmalarına, verimli sonuçlar elde etmelerine ve böylece kurumlarının hedefleri doğrultusunda daha güvenle yol almalarına imkan tanır. Takım üyeleri, gruptaki farklı yaklaşımlar ve kaynaklarla temas ederek, liderlik becerilerini geliştirirler ve ekip içinde paylaşımcı ilişkiler kurarak güven odaklı güçlü bağlar oluştururlar.

   Bu süreçte aşağıdaki becerilere yönelik  çalışmalar yürütülür:
   • Takım ruhu ve güven oluşturma,
   • Ekip iletişimi ve ileri bildirim,
   • Bireylerin ortak hedeflere yönelik buluşması,
   • Bireylerin kendi sınırları ve kaynaklarıyla tanışması ve bunları açığa çıkarması,
   • Çatışma çözümleme yöntemleri,
   • Sistemde olup bitene karşı farkındalık geliştirme, yanıt verme becerileri  kazandırma,
   • Varolan dinamiklerin açığa çıkartılarak bireylerin farkındalık kazanması,
   • Stratejik bakış açısı geliştirme,
   • Takım motivasyonunu arttırma ve çalışma ortamında kalıcı üretkenliği destekleyen olumlu bakış açılarını yaratma,
   • Ekiplerin bireysel ve sistem olarak kaynaklarının ve ihtiyaçlarının saptanması,
   • Takım içindeki güç dengelerinin ekibin verimliliği ve yaratıcılığına katkı yapacak şekilde ele alınması,
   • Yaratıcı ve yenilikçi yeni bakış açıları ve perspektifler oluşturmak,
   • Sürecin sonunda, takımların kendi kontrollerini ele almaları ve uzman girdisine ihtiyaç duyulmamasını sağlayabilmek.