Yönetici koçluğu

  • Yönetici koçluğunu “The Executive Coaching Forum” şu şekilde tanımlamaktadır:

   “Yönetici koçluğu, bir liderin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflere ulaşma kapasitesini inşa eden deneyimsel ve bireysel bir liderlik gelişim sürecidir. Bu süreçte birden çok bakış açısından gelen veriler tarafından yönlendirilen, ve karşılıklı güven ve saygıya dayanan birebir görüşmeler ile yürütülür. Kurum, yönetici ve yönetici koçu bir ortaklık içinde en yüksek etkiyi yaratmak için çalışırlar.

   Kurumların içinde ve dışında pek çok karmaşık sistemle baş etmek durumunda kalan üst düzey yöneticiler, koçluk hizmetinin sağladığı bütüncül perspektif ve profesyonel yaklaşım sayesinde yeni bakış açıları kazanırlar. Yöneticilerin değişime ihtiyaç duydukları alanlarda onları desteklemek, farkındalık kazandırmak ve uyuyan potansiyellerini harekete geçirmelerine eşlik etmek ve katkıda bulunmak sürecin bir parçasıdır.

   Bu süreçte yöneticiler;

   • Liderlik becerileri
   • Daha yüksek performans sağlama yöntemleri
   • Motivasyonu kurma ve oluşturma
   • Zaman yönetimi
   • İletişim becerileri
   • İç ve dış kaynakların etkin kullanımı
   • İş ve yaşam dengesini kurma
   • Değişim ve zorluklarla baş etme yöntemleri
   • Kalıcı etki bırakabilme yöntemlerini
   • Ekiplerini etkin bir biçimde harekete geçirmeyi birlikte çıkılan bir kendini keşfetme ve dönüştürme yolculuğunda deneyimlerler.